Úvod

História

 • Orcovia boli pôvodne určeni na pomoc ľuďom v boji proti démonom, ktorí povstali pred 600 rokmi a nemohla ich premôcť ani aliancia ľudí, elfov a trpaslíkov. Arcimágovia vďaka miešaniu ich krvi z nich vytvorili skutočných bojovníkov a dosiahli víťaztvá, ale po skončení bojov sa stali otrokmi ľudí, preto odišli a prehlásili sa za slobodných

Základné inormácie o hre

 • 10 máp pre multiplayer a 5 máp pro singleplayer
 • hráči sa dozvedia okolnosti o skončení opozície Biary, ukončenie občianskej vojny v Impériu a ako sa zjavil Temný Mesiáš
 • v prológu napadneme s orcským hrdinom susedné kráľovstvo ľudí, ktoré po 500 rokoch stále zotročuje jeho príbuzného, aby ho vyslobodil
 • 3 kampane:
  1. s necromantom Arantirom preskúmame dôvody objavenia sa démonských síl a sledovanie hlavného oponenta - Temného mesiáša.
  2. v úlohe orckého hrdinu Gotaja sa postavíme na čelo jeho armády a ako smrtiaca lavína prejdeme územiami Grifieho Impéria a Akadémie.
  3. s mágom Zehirom zjednotíme armádu elfov, trpaslíkov a ľudí a odhodlane bojovať s démonmi
 • dej bude kvôli lepšiemu vyrozprávaniu znova ukázaný formou dramatických rozhovorov
 • nový typ terénu, určený špeciálne pre orkov
 • v hre sa zatiaľ neobjaví amatérska úroveň obtiažnosti
 • v hre bude opäť použitá úspešná hudba Roba Kinga
 • v multiplayeri sa neobjaví pri hraní v rôznych sieťach možnosť zadať IP ručne, na hru po sieti je vyhradený oficiálny herný server Ubi.com
 • v novej verzii generátora máp bude pridaná rasa orcov s ich novým terénom, unikátnymi budovami a ďaľšími objektami na mape z datadisku a väčšie nožstvo šablón. Okrem toho sa v datadisku objaví editor kampaní v tej podobe, ako ho užívatelia poznajú z patchu v1.5

Zdroj: games.cnews.ru, games.mail.ru, gameland.ru
preklad z ruštiny: sm.art

 

Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
Nival Interactive, Ubisoft Entertainment a ďaľších.
Všetky práva vyhradené.

Used materials were taken from these companies:
Nival Interactive, Ubisoft Entertainment and others.
All Rights Reserved.

Quick Message
The Poll
Heroesworld Disciples III King's Bounty Fantasy Wars

Heroes V: Tribes of the East

© 2006-2010 GoF Design: sm.art Last update: 20.11.2010